Свържете се с нас

Централа

Ewopharma AG
Vordergasse 43
8200 Schaffhausen
Switzerland

T: +41 52 633 09 99
e-mail: info@remove-this.ewopharma.com

Евофарма ЕООД

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
София 1618, ул. „Пирински проход“ 24
Телефон: +359 2 962 12 00
e-mail: info@remove-this.ewopharma.bg / contact@remove-this.ewopharma.bg 

ЛЕКАРСТВЕНА БЕЗОПАСНОСТ 
e-mail: pharmacovigilance@ewopharma.bg

МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАЦИЯ
e-mail: medenquiry@ewopharma.bg