Територия

Активни сме на пазарите в Централна и Източна Европа и в родната ни Швейцария. Годините професионален опит и ориентираните към постигане на резултати служители помагат да се осигури успех и оптимална възвращаемост на инвестициите.